SLABBING AND MANUFACTURING OF LABORATORY EQUIPMENT

نصب و راه اندازی

با بایر من نصب و راه اندازی سکوهای خود را تمام و کمال انجام دهید

مشاوره

با بایر من نصب و راه اندازی سکوهای خود را تمام و کمال انجام دهید

طراحی

با بایر من نصب و راه اندازی سکوهای خود را تمام و کمال انجام دهید

بایرمن

شرکت رستا فرآیند سپنتا با سالها تجربه در حوزه
هود و تجهیزات آزمایشگاهی
درباره ما
رضایت مشتریان

تلاش درجهت افزایش رضایت مشتریان

توسعه زیر ساخت ها

برای رشد باثبات کمی و کیفی

استانداردها

رعایت استانداردهای ملی و بین المللی

افتتاح پروژه های سکوبندی آزمایشگاه های دانشگاه علوم پزشکی سمنان

افتتاح پروژه های سکوبندی آزمایشگاه های دانشگاه علوم پزشکی سمنان

افتتاح پروژه های سکوبندی آزمایشگاه های دانشگاه علوم پزشکی سمنان توسط وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش...

ادامه
امضای قرارداد طراحی مشاوره و ساخت سکوبندی و تجهیزات آزمایشگاه های اداره کل محترم آب و فاضلاب منطقه  2 تهران

امضای قرارداد طراحی مشاوره و ساخت سکوبندی و تجهیزات آزمایشگاه های اداره کل محترم آب و فاضلاب منطقه 2 تهران

بعدازماه ها بررسی وتحقیق مدیران سخت کوش ومجرب شرکت محترم آب وفاضلاب منطقه 2 تهران در ارتباط...

ادامه
رستا فرآیند سپنتا

سرویس های قابل ارائه رستا فرآیند

برقراری جلسه های مشاوره
طراحی و ارائه طرح پیش فرض
تأمین ، ساخت ، نصب و راه اندازی تمامی میز بندی های آزمایشگاهی

نحوه ارائه خدمات

تأمین و نصب سایر تجهیزات آزمایشگاهی
نصب و راه اندازی سکوبندی آزمایشگاهی
مدیریت پروژه و تلاش برای جلب رضایت مشتری